PORTFOLIO

#vernonfrancois #Africa #uganda ❤ #queenofkatwe

#vernonfrancois #Africa #uganda ❤ #queenofkatwe

#vernonfrancois #bts #Africa #beauty #Uganda He...

#vernonfrancois #bts #Africa #beauty #Uganda Her presence bought so much joy to the set.

#vernonfrancois #Africa #uganda ...

#vernonfrancois #Africa #uganda ❤ #queenofkatwe

#vernonfrancois #bts #Africa #be...

#vernonfrancois #bts #Africa #beauty #Uganda Her presence bought so much joy to the set.