PORTFOLIO

#vernonfrancois #TB Tony's #tonight Look out fo...

#vernonfrancois #TB Tony's #tonight Look out for my #girls @cynthiaerivo @deneebenton ❤️

#vernonfrancois #tonight ❤️ @vanessakingori ❤️ ...

#vernonfrancois #tonight ❤️ @vanessakingori ❤️ @lupitanyongo

#vernonfrancois #TB Tony's #toni...

#vernonfrancois #TB Tony's #tonight Look out for my #girls @cynthiaerivo @deneebenton ❤️

#vernonfrancois #tonight ❤️ @van...

#vernonfrancois #tonight ❤️ @vanessakingori ❤️ @lupitanyongo