#vernonfrancois #lupitanyongo for #CalvinKlein . #nycfw 💜

Bookmark and Share
#vernonfrancois #lupitanyongo for #CalvinKlein . #nycfw 💜